fbpx

DÒNG KHÔNG HƯƠNG

Goodness

“Những gốc rễ của tất cả điều tốt đẹp được nuôi dưỡng bởi sự trân trọng điều tốt đẹp”

– Dalai Lama

balance

“Cuộc sống là sự cân bằng giữa nắm giữ và buông bỏ”

– Rumi