fbpx

DỰ ÁN XÃ HỘI

“Cuộc sống là cho và nhận. Cho đi sự trân trọng và nhận biết được sự cống hiến của mọi người. Hạnh phúc không có nghĩa là có tất cả, nó có nghĩa là ta trân trọng mọi thứ xung quanh”. Khi chúng tôi bắt đầu La Touche, một trong những ý định từ tâm đầu tiên là làm cách nào đóng góp lại cho Xã hội. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ có những khó khăn, nhưng khó khăn vẫn sẽ luôn ở đấy và không thể trở thành lý do để chúng tôi ngừng cho đi với cộng đồng mà chúng tôi tin tưởng và yêu quý. Chúng tôi quan tâm đặc biệt đến các dự án vè giáo dục trẻ em, sức khỏe, bảo vệ động vật và môi trường. Đây là những mối quan tâm thuộc về giá trị cốt lõi trong quá trình phát triển của La Touche. Chúng tôi muốn đóng góp 2% lợi nhuận của mình cho các dự án phát triển giáo dục cho trẻ em vùng sâu vùng xa ở Việt Nam, Ấn Độ (và chúng tôi mong ước mở rộng quỹ ra toàn thế giới), cải thiện sức khỏe cộng đồng, bảo vệ các loài vật và môi trường tại các nước đang phát triển.

10/2022 – 02/2023