fbpx

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Các thành viên của La Touche đã có thời gian ý nghĩa ngồi bên nhau để xác định những giá trị cốt lõi cho chặng đường dài phía trước. Những giá trị này như những ngôi sao chỉ lối, nhắc nhở vì sao chúng tôi bắt đầu và thành tựu chúng tôi hướng đến, bao gồm Phát triển Bền vững, Đạo đức, Sự đổi mới và An nhiên nội tại.

 Chúng tôi trân quý và tôn trọng những đối tác của mình trên tinh thần hợp tác đôi bên. Chúng tôi không chỉ muốn tạo ra La Touche của riêng mình, mà còn muốn trở thành một phần trong hệ sinh thái nơi những người có cùng giá trị tốt đẹp được kết nối và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt giúp ích cho các doanh nghiệp địa phương.

 

Trên hành trình phát triển, chúng tôi quan tâm đến sự bảo tồn cuộc sống trên mặt đất và dưới mặt nước. Sự phát triển của chúng tôi phải gắng liền với môi trường và chúng tôi sẽ luôn ý thức để bảo vệ môi trường sống trên trái đất.

Chúng tôi cam kết đặt tâm tình trong mỗi sản phẩm được làm và chuyển đến tay khách hàng. Cam kết này thay cho Đạo đức, Tình thương và Trách nhiệm trong từng sản phẩm. “Khi ta cho đi những bông hoa, điều đầu tiên là hương hoa sẽ lưu lại trên tay ta”. Chúng tôi muốn nuôi dưỡng những cành cây, xem chúng ra hoa kết trái và tận hưởng niềm hạnh phúc khi từng sản phẩm chất lượng được chuyển đến khắp nơi trên thế giới, có sức lan toả cảm hứng và cống hiến giá trị sức khỏe và hạnh phúc đến khách hàng của chúng tôi, các đối tác kinh doanh, những người bạn và người thân yêu của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tự học hỏi và áp dụng những ý tưởng mới vào La Touche, thử thách bản thân thay đổi và thích ứng với thế giới, đó là cách để chúng tôi phát triển và được cống hiến. Chúng tôi khuyến khích sự đột phá không chỉ trong các sản phẩm mà còn trong nội bộ doanh nghiệp trong quá trình khai thác hàng ngày.

Mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra không chỉ mang chất lượng tốt, hữu ích và mang giá trị thẩm mỹ, mà còn thân thiện với môi trường và không sử dụng nguyên liệu mang yếu tố động vật. Chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp tích cực của hạnh phúc nhằm truyền cảm hứng và giúp mọi người nhìn đời một cách tích cực, quan tâm đến cuộc sống xung quanh cũng như quan tâm đến cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của bản thân, từ đó tìm được sự bình yên bên trong tâm hồn của mình.

We value and respect our partners by win-win spirit. We want to create La Touche which is not only for itself, but also for being a great part of an eco-system where people with the same values connect and support each other, especially local businesses.


On our journey, we care for life on land and life below water. The grow of La Touche must be friendly to nature, which means we have to always be highly aware of how we could affect to the environment for its preservation.

Chúng tôi cam kết đặt tâm tình trong mỗi sản phẩm được làm và chuyển đến tay khách hàng. Cam kết này thay cho Đạo đức, Tình thương và Trách nhiệm trong từng sản phẩm. “Khi ta cho đi những bông hoa, điều đầu tiên là hương hoa sẽ lưu lại trên tay ta”. Chúng tôi muốn nuôi dưỡng những cành cây, xem chúng ra hoa kết trái và tận hưởng niềm hạnh phúc khi từng sản phẩm chất lượng được chuyển đến khắp nơi trên thế giới, có sức lan toả cảm hứng và cống hiến giá trị sức khỏe và hạnh phúc đến khách hàng của chúng tôi, các đối tác kinh doanh, những người bạn và người thân yêu của chúng tôi.

Mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra không chỉ mang chất lượng tốt, hữu ích và mang giá trị thẩm mỹ, mà còn thân thiện với môi trường và không sử dụng nguyên liệu mang yếu tố động vật. Chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp tích cực của hạnh phúc nhằm truyền cảm hứng và giúp mọi người nhìn đời một cách tích cực, quan tâm đến cuộc sống xung quanh cũng như quan tâm đến cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của bản thân, từ đó tìm được sự bình yên bên trong tâm hồn của mình.

Chúng tôi luôn tự học hỏi và áp dụng những ý tưởng mới vào La Touche, thử thách bản thân thay đổi và thích ứng với thế giới, đó là cách để chúng tôi phát triển và được cống hiến. Chúng tôi khuyến khích sự đột phá không chỉ trong các sản phẩm mà còn trong nội bộ doanh nghiệp trong quá trình khai thác hàng ngày.